นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า และรับเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่อยู่ในสภาพคงเดิม สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ และ ไม่มีการซัก)

(a) กรณีที่เรายอมรับให้มีการสับเปลี่ยนสินค้าได้ ทางเราขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินให้กับทางลูกค้า เมื่อสินค้าใหม่นั้นมีราคาที่น้อยกว่าราคาชิ้นแรกที่สั่งซื้อไป

(b) กรณีที่เรายอมรับให้มีการสับเปลี่ยนสินค้าได้ เมื่อสินค้าใหม่นั้นมีราคาที่มากกว่าราคาชิ้นแรกที่สั่งซื้อไป ทางลูกค้าจะต้องมีการชำระสินค้าเพิ่มเติมสำหรับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมานั้น


ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ


ทางบริษัทฯไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่มีการสั่งปักแล้ว มิฉะนั้นทางลูกค้าต้องแน่ใจในขนาดสินค้าที่สั่งไว้กับทางเรา ยกเว้นจะเป็นความผิดพลาดของทางบริษัท


ทางเราไม่มีนโยบายใหนการรับคืนสินค้าใดๆทั้งสิ้น นอกจากสินค้านั้นชำรุดจากความผิดของทางบริษัทเอง


ลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนสินค้าได้ที่ อีเมลล์ customerservice@top.co.th

หรือติดต่อ 097-005-5960 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.30 วันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 ปิดทำการ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์