การจัดส่งสินค้า

หลังจากลูกค้าได้มีการยืนยันการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการจัดเตรียมสินค้า ซึ่งจะใช้เวลาทำการและจัดส่งไม่เกินเจ็ด (7) วัน สำหรับลูกค้าที่มีการสั่งทำพิเศษผลิตตามคำสั่งซื้อสั่งปักชื่อเพิ่มเติม จะมีการเวลาทำการผลิตสินค้ารวมวันจัดส่งภายในยี่สิบเอ็ด (21) วัน ลูกค้าอาจจะได้รับสินค้าเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับออเดอร์งานในช่วงเวลานั้น การกำหมดราคาค่าจัดส่งสินค้า

เสื้อผ้าและอุปกรณ์นักเรียน จะคิดจากราคาชิ้นแรกของการจัดส่งเป็นราคา 60 บาท ชิ้นต่อไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท ราคารองเท้า และกระเป๋า เพิ่มค่าจัดส่ง ¬30 บาท เนื่องจากสินค้าใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่า