ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

สัญญาฉบับนี้มีข้อตกลง ดังต่อไปนี้

เมื่อทำการสั่งซื้อ สินค้า ชุดนักเรียนและอุปกรณ์ทั้งหมด ถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดโดย บริษัท ท็อปเปอร์ (1994) จำกัด และ ท็อป อินฟินีตี จำกัด จำกัด

ในเงื่อนไขการใช้งานยกเว้นเนื้อหาที่มีข้อกำหนดอยู่ก่อนแล้ว คำนิยามดังกล่าวมีความหมายดังต่อไปนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ท็อปเปอร์ (1994) จำกัด และ ท็อป อินฟินีตี จำกัด ซึ่งทำการค้าและอ้างอิงถึง ในชื่อของ “บริษัท ท็อป/Top” “ท็อปสัน/Topson” “เรา”

“ลูกค้า” “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท ท็อปเปอร์ (1994) จำกัด และ ท็อป อินฟินีตี จำกัด

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

1.1 บริษัท ท็อปเปอร์ (1994) จำกัด และ ท็อป อินฟินีตี จำกัด ทำการค้าในชื่อของ ชุดนักเรียน “ท็อป/Top” “ท็อปสันTopson” เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ บริษัท ท็อปเปอร์ (2014) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 221 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557025587 และ บริษัท ท็อป อินฟินตี จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2063,2065 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559165734

1.2 การติดต่อบริษัท

1.2.1 ผู้ซื้อต้องการติดต่อบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงข้อเรียกร้อง ผู้ซื้อสามารถติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราได้ที่ “http://www.top.co.th/contact_us
E-Mail: customerservice@top.co.th
ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น ไลน์@ “@topson” (มีเครื่องหมาย@อยู่ด้านหน้า) ได้ทางไลน์ของลูกค้า
ติดต่อผ่านสาขาหน้าร้านทั้ง 6สาขา ได้ที่

  • สาขา บางลำพู โทร 0-2282-9313
  • สาขาลาดพร้าว โทร 0-2933-2684
  • สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ โทร 0-2477-9361
  • สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โทร 0-2550-0761
  • สาขาเดอะมอลล์ บางแค โทร 0-2454-9538
  • สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ โทร 0-2734-1888

1.2.2 ถ้าบริษัทมีความประสงค์ต้องการติดต่อผู้ซื้อ ทางเราจะติดต่อผ่าน การสื่อสารที่ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาเบื่องต้น

2. การยอมรับข้อตกลงให้การซื้อขายระหว่างลูกค้า และบริษัท

2.1 ผู้ซื้อถือว่าได้อ่าน เข้าใจ ตกลง และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เมื่อทำการสั่งซื้อ “สินค้า”
ผ่านเว็บไซต์ – www.top.co.th, แอพพลิเคชั่น Line@, Instagram, โทรสาร และ (หรือ) ช่องทางอื่นๆ ที่มีให้บริการ

2.2 เมื่อมีการสั่งซื่อสินค้า ลูกค้าทราบว่าการส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์บริษัท เท่ากับลูกค้ากำลังทำธุรกรรมกับทางเรา และทางบริษัทจะรีบตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลการชำระเงินที่ลูกค้าให้ไว้ ทางบริษัทจะรีบทำการเช็คสินค้าให้เรียบร้อยเพื่อ เตรียมการจัดส่งให้ลูกค้า

2.3 เว็บไซต์บริษัทจะแนะนำขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำเพื่อส่งคำสั่งซื้อและชำระเงินให้กับบริษัท กระบวนการสั่งซื้อของบริษัทเอื้ออำนวยให้ลูกค้าตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งซื้อให้กับบริษัท กรุณาอ่านและตรวจสอบกระบวนการสั่งซื้อให้ถี่ถ้วน

2.4 หลังจากส่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับอีเมลกลับจากทางเรา แจ้งว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้หลังจากมีการดำเนินการคำสั่งซื้อและการทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทจะเกิดขึ้น ณ จุดนี้

2.5 บริษัทจะส่งอีเมลยืนยันให้ลูกค้าทราบเมื่อลูกค้ามีการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว และจะทำการจัดการสั่งซื้อและส่งสินค้า

2.6 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าให้กับลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากไม่มีสินค้าดังกล่าวในสต็อก หรือไม่มีจำหน่ายแล้ว หรือเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเรื่องราคาในเว็บไซต์บริษัท บริษัทจะอีเมล หรือติดต่อกลับไปตามที่ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อไว้ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบและจะไม่ดำเนินการคำสั่งซื้อของลูกค้า ถ้าลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้านั้นแล้ว บริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด โดยจะคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนรวมถึงค่าจัดส่งที่เก็บ และลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบการสั่งซื้อนี้อีกต่อไป

2.7 ลูกค้าทราบว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลการชำระเงินที่ลูกค้าให้ไว้ และถ้าบริษัทไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ พนักงานของทางเราจะติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อขอให้ยืนยันตัวตนและ/หรือเจตนาการสั่งซื้อ

2.8 โปรดทราบว่าสินค้าที่จำหน่ายในเว็บไซต์บริษัทเป็นสินค้าที่ห้ามใช้เพื่อการค้า และห้ามซื้อสินค้าเพื่อขายต่อ

2.9 เมื่อส่งคำสั่งซื้อหรือชำระเงินทางเว็บไซต์บริษัท เท่ากับลูกค้ารับรองว่าตนสามารถทำสัญญาผูกมัดได้ตามกฎหมาย

2.10 บริษัทจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า โดยการโอน หรือผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ของลูกค้าหรือด้วยวิธีชำระเงินแบบอื่น และค่าใช้จ่ายนี้จะแสดงในรายการเดินบัญชีของลูกค้าที่ลูกค้าได้สมัครไว้ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการชำระเงินนั้นถูกต้องและลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีชำระเงินที่ต้องการ ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูลชำระเงินที่ลูกค้าให้

2.11 บริษัทได้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และรวบรวมรายงานการซื้อขายและภาษี ไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะออกในนามบริษัท ท็อปเปอร์ (1994) จำกัด สำนักงานใหญ่ และ ท็อป อินฟินีตี จำกัด สำนักงานใหญ่ ทางบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าทุกครั้ง ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอเรียกใบกำกับภาษี ลูกค้าสามารถติดต่อมาที่ หน้าเว็บเพจ / ทางอีเมลของเรา customerservice@toson.co.th หรือทางช่องทางที่ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อสินค้า

3. ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์บริษัท

3.1 ก่อนเริ่มใช้เว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด จากการใช้เว็บไซต์บริษัท เท่ากับลูกค้ายอมรับข้อตกลงในการใช้งาน และแสดงว่าลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน กรุณายุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยทันที

3.2 บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานอยู่เสมอหรือต่อเนื่อง บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานในทุกเมื่อ หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

3.3 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ ลูกค้ายังเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์บริษัทผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของลูกค้ารับทราบข้อตกลงนี้ และจะปฏิบัติตามข้อตกลง

3.4 บริษัทสามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อด้วยการแก้ไขเพจนี้ กรุณาตรวจสอบเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการแก้ไขที่บริษัททำ เนื่องจากมีผลผูกมัดกับลูกค้า

3.5 บริษัทอาจปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเมื่อ

3.6 บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์บริษัท หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น

3.7 มีการจำกัดการเข้าถึงในบางส่วนของเว็บไซต์บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึง พื้นที่อื่นในเว็บไซต์ หรือทั้งเว็บไซต์ ตามดุลพินิจของบริษัท

3.8 การใช้เว็บไซต์บริษัทโดยผู้เยาว์ (บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองและสัญญาของบริษัทจะทำกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้เยาว์นั้น บริษัทขอแนะนำพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์ว่า สิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับผู้เยาว์เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ เนื่องจากไม่มีการรับประกันหรือการป้องกันความผิดพลาดของการไม่มีความรุนแรงหรือตรวจสอบโฆษณา ผู้เยาว์ที่ใช้บริการแบบโต้ตอบใด ๆ ควรทราบความเสี่ยงที่เป็นไปได้จากการใช้บริการ

3.9 ลูกค้าต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในแบบที่เป็นเหตุให้ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือเกิดความบกพร่องในการพร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือใช้ในทางที่ไม่ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหลอกลวง หรือทำร้ายผู้อื่น หรือในความติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใดที่มีวัตถุประสงค์หรือการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหลอกลวงหรือทำร้ายผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เว็บไซต์บริษัทเพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่งผ่าน ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายวัสดุใด ๆ การเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์บริษัท การส่งสื่อโฆษณาโดยมิได้เรียกร้องผ่านเว็บไซต์บริษัท และ/หรือการดำเนินการกระทำโดยมิจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ เพื่อรับหรือเติมเต็มคำสั่งซื้อของผู้บริโภค

3.10 ในกรณีที่จำเป็น บริษัทจะรายงานการละเมิดข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตัวตนของลูกค้า และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว สิทธิในการใช้เว็บไซต์ของลูกค้าจะสิ้นสุดทันที

3.11 บริษัทเป็นเจ้าของในสิทธิ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและสาขาในเครือทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิในการออกแบบ โนว์ฮาว ข้อมูลความลับ และสิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองในทำนองเดียวกัน

4. บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้า

4.1 โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทประมวลผลการชำระเงิน การคืนเงิน และการปรับปรุงแก้ไขสำหรับธุรกรรมของลูกค้า การส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า (ถ้ามี) การเรียกเก็บบัตรเครดิตและการจ่ายเงินให้กับบริษัท เท่ากับจำนวนที่ลูกค้าเป็นหนี้ตามข้อตกลงนี้

4.2 เมื่อลงทะเบียนใช้งาน ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องกับบริษัท และต้องดูแลและปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทอาจขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าตามจำเป็น ลูกค้าจะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่ปรับปรุง) และตรวจสอบบัตรเครดิตกับผู้ออกบัตรเครดิตเมื่อลงทะเบียน

5. การจัดส่งสินค้า

5.1 การยืนยันการจ่ายสินค้าออกของลูกค้าจะมีข้อมูลการจัดส่งสินค้าซึ่งอำนวยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ ในบางโอกาส การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอาจได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย กรุณาอ่านความรับผิดชอบของบริษัทใน ข้อ 8 เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้

5.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้รับตามที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้ส่งจะทิ้งหนังสือแจ้งว่าได้ส่งคืนสินค้าไปยังคลังส่งสินค้าในพื้นที่ ถ้าเป็นกรณีนี้ กรุณาติดต่อผู้ส่งตามหมายเลขที่ให้ไว้ในหนังสือแจ้งการส่ง ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ติดผ่านทางช่องทางที่ลูดคได้มีการสั่งซื้อหรือ ไลน์แอด

5.3 การจัดส่งคำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท หรือลูกค้าหรือผู้ส่งที่ลูกค้ามอบหมายมารับสินค้าจากบริษัท

5.4 ในบางกรณีที่ไม่มีสินค้าบางรายการของคำสั่งซื้ออยู่ในสต็อกหรือขาดแคลนสินค้า ทางบริษัทจะแจ้งไปยังลูกค้าเพื่อรับทราบสถานะ เมื่อลูกค้ารับทราบสถานะแล้วและได้ยินยอมตามที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ เพราะได้มีการแจ้งและตกลงกับผู้ซื้อแล้ว อันเนื่องมาจากสถานการณ์ขาดแคลนสินค้า และการจัดส่งสินค้าของลูกค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสินค้ามาถึงคลังส่งสินค้าของบริษัท และมีสภาพเสร็จสมบูรณ์ตามที่ลูกค้าได้สั่งไว้

5.5 สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่มีการละเมิดระเบียบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบการส่งออก/นำเข้า) อันเนื่องจากลูกค้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบการละเมิดนั้น

6. การเปลี่ยนส่งคืนสินค้า

6.1 ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าสินค้าให้กับทางลูกค้าที่ได้ชำระไว้แล้ว เมื่อลูกค้ายืนยันตามข้อตกลงและได้ชำระสินค้าแล้ว ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าให้เมื่อเกิดความผิดพลาดที่ทางบริษัทเป็นผู้กระทำ เราจะรับผิดชอบโดยการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ โดยลูกค้าจะต้องคืนสินค้าตัวมีตำหนิหรือผิดพลาดกลับคืนมา รายละเอียดของการคืนสินค้ามีอยู่ ลิงค์การคืนสินค้า และในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ และ/หรือ การยืนยันการจ่ายสินค้าออก

6.2 การเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาน้อยกว่าสินค้าเก่า บริษัทจะไม่มีการคืนส่วนต่างของราคาสินค้านั้นๆ ลูกค้าต้องยินยอมการเสียส่วนต่างนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าอื่นเพิ่มมาชดเชยส่วนต่างของสินค้าที่ลูกค้าเสียไป การแลกเปลี่ยนสินค้า ต้องมีระยะเวลาภายในสิบสี่ (14) วัน หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว

6.3 การส่งสินค้า ต้องส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่ซึ่งระบุไว้ใน "คืนสินค้า" ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์การจัดส่งที่มีคำสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขายได้ สินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือมีป้ายติด และตรงกับใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงในการส่งสินค้าคืนทั้งหมด ขอแนะนำให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่มีการประกัน หรือบริการจัดส่งอื่นที่สามารถติดตามสถานะการจัดส่งหรือต้องมีการลงลายมือชื่อรับของ

6.4 การคืนเงินทั้งหมดอยู่ภายใต้การตรวจสอบและการพิสูจน์ในศูนย์คืนสินค้าของบริษัท ทั้งนี้เกิดจากกรณีที่ไม่มีสินค้าอยู่ในสต็อก ขาดแคลนสินค้า หรือสินค้าไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วเท่านั้น

6.5 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากบริษัทผ่านบัตรเครดิต/เดบิตหรือวิธีชำระเงินแบบอื่นตามที่ลูกค้าให้ไว้เมื่อส่งคำสั่งซื้อ การคืนเงินจะดำเนินการภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่สินค้าถึงศูนย์คืนสินค้า

7. การรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบของบริษัท

7.1 การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าควรสื่อสารกับทีมบริการลูกค้า ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ ทางเราจะคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่เหมาะสมและเฉพาะเมื่อได้รับการตกลงกันทั่งสองฝ้าย

7.2 การให้รายละเอียดและข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของสินค้า บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของรายละเอียดหรือข้อมูลจำเพาะดังกล่าว บริษัทไม่รับรอง รับประกัน หรือทำสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม คุณภาพ ความปลอดภัย หรือการไม่สามารถในการใช้งาน ตามกฎหมายสูงสุด บริษัทปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยตรงหรือโดยนัยเกี่ยวกับความเหมาะสม คุณภาพหรือความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามกฎหมายสูงสุด บริษัทจะไม่รับผิดชอบ (ไม่ว่าเพราะการละเมิดสัญญา (รวมถึงความประมาท) การละเมิดข้อบังคับโดยนัยตามกฎหมาย) ต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ อันเป็นการลงโทษหรือค่าเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรการสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสินค้าที่ซื้อหรือได้รับ ไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทต่อลูกค้าเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีชำระเงินในรูปแบบอื่น แม้มีการกำหนดไว้เป็นอื่นในข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลเฉพาะในขอบเขตที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลจากความประมาทของคู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือพนักงานที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญานั้น

7.3 ตามกฎหมายสูงสุด บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลง การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจจะใช้กับเว็บไซด์บริษัทหรือเนื้อหาบนเว็บไซด์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย

7.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานกรณีเกิดความเสียหาย ไม่ว่าเพราะการละเมิดสัญญา (รวมถึงความประมาท) การละเมิดการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความเกี่ยวข้อง (แม้เห็นล่วงหน้า)

7.4.1 การใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือ

7.4.2 การใช้หรือการเชื่อมั่นในเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซด์

7.5 บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีสูญเสียหรือเสียหายโดยไวรัส การปฏิเสธการให้บริการ หรือ วัสดุที่ก่อเกิดความเสียทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูล หรืออื่น ๆ ของลูกค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการดาวน์โหลดข้อมลต่าง ๆ ผ่านการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกัน

7.6 บริษัทไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัท การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าบริษัทให้การรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นแต่อย่างใด บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า

8. เหตุสุดวิสัย

8.1 บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการล้มเหลวในการดำเนินการหรือการล่าช้าในการปฏิบัติพันธะหน้าที่ตามสัญญาอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมในข้อ 8.2

8.2 "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือวิสัยการควบคุมอันควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือกระกระทำอื่นทางอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การจลาจล การรุกราน การโจมตีก่อการร้าย หรือการขู่โจมตีก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) หรือการขู่หรือเตรียมทำสงคราม เพลิงไหม้ การระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด โรคระบาด หรือวินาศภัยธรรมชาติ หรือการล้มเหลวของเครือข่ายสื่อสารสาธารณะหรือเอกชน สถานการณ์ขาดแคลนสินค้า หรือความล่าช้าอันเกิดจาก ผู้ค้าปลีกหรือการไม่สามารถใช้การขนส่งทางรถไฟ ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ หรือวิธีการขนส่งอื่นของบริการขนส่งสาธารณะหรือเอกชน

8.3 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพันธะหน้าที่ตามสัญญาของบริษัท

8.3.1 บริษัทจะติดต่อแจ้งลูกค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ และ

8.3.2 พันธะหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทจะถูกระงับ และเวลาในการปฏิบัติพันธะหน้าที่จะขยายตามระยะเวลาของเหตุสุดวิสัยนั้น ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทจะกำหนดวันที่จัดส่งให้ลูกค้าใหม่หลังจากพ้นเหตุสุดวินัยนั้น

8.3.3 ลูกค้าสามารถยกเลิกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยซึ่งดำเนินติดต่อกันนานกว่า 30 วัน ถ้าต้องการยกเลิก กรุณาติดต่อเรา

9. ค่าสินไหมทดแทน

9.1 โดยข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทและรับผิดชอบความสูญหาย ความเสียหาย ต้นทุน ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้กับบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายและจำนวนเงินใด ๆ ที่บริษัทชำระให้กับผู้อื่นเพื่อระงับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกิดขึ้นหรือทำให้บริษัทเดือดร้อน ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าทำผิดข้อบังคับในข้อตกลงนี้ หรือเกิดจากข้อเรียกร้องที่ลูกค้าทำผิดข้อบังคับในข้อตกลงนี้

10. การละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน

10.1 โดยไม่เป็นการกระทบสิทธิอื่น ๆ ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้ ถ้าลูกค้าผิดข้อตกลงไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทสามารถดำเนินการตามที่เห็นว่าสมควรเพื่อจัดการปัญหาการผิดข้อตกลงนั้น รวมถึงการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ การห้ามมิให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ การบล็อกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่อยู่ไอพีของลูกค้าไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเพื่อขอให้บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือการดำเนินคดีในชั้นศาลกับลูกค้า

11. ข้อตกลงอื่นที่สำคัญ

11.1 บริษัทสามารถโอนสิทธิและพันธะหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทให้กับองค์กรอื่นได้ แต่การนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าหรือพันธะหน้าที่ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้

11.2 สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท บุคคลอื่นไม่มีสิทธิบังคับใช้ข้อตกลงใด ๆ ของสัญญา

11.3 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามนโยบายส่วนบุคคลเท่านั้น กรุณาอ่าน นโยบายส่วนบุคคล ของบริษัทอย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อตกลงสำคัญที่ใช้กับลูกค้า

11.4 ข้อกำหนดในแต่ละวรรคมีผลแยกกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบวินิจฉัยแล้วเห็นว่า วรรคใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ วรรคอื่น ๆ ที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์

11.5 ในข้อตกลงนี้ ไม่มีความใดที่แสดงหรือกล่าวถึงหรืออนุมานหรือสามารถตีความได้ว่าให้บุคคลใดนอกเหนือจากคู่สัญญามีสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิเท่าเทียม แก้ไข หรือเรียกร้องภายใต้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ข้อตกลงและการแถลงข้อความ การรับรอง การทำสัญญา เงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมดในสัญญานี้มีเจตนาและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัท และสาขาที่อยู่ในเครือเท่านั้น

11.6 ถ้าบริษัทไม่ได้ยืนยันให้ลูกค้าปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือไม่ได้บังคับใช้สิทธิของบริษัทกับลูกค้า หรือล่าช้าในการกระทำดังกล่าว จะไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ต่อลูกค้าและไม่ได้หมายความว่าลูกค้าไม่ต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่เหล่านั้น

11.7 ข้อตกลงนี้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ หมายความว่าสัญญาซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์บริษัทและข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ ทั้งลูกค้าและบริษัทตกลงให้เสนอคดีต่อศาลไอร์แลนด์ที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไป